Celil Altınbilek
Celil Altınbilek
Yazarın Makaleleri
Mimarlık ve Düşünce Dünyamızda Temel Anlayış
     Türk sanatı binlerce senenin izlerini ve bütünlüğünü taşımaktadır. İslam medeniyetiyle birlikte bir adım daha ileri gidip, sanatta olgunluk yolcuğunda mesafeler almıştır. İbrahim Numan'ın Mimarlık Ve Düşünce...
Epiktetos Anadolu’da
     Epiktetos, M.S. 50-135 yılları arasında yaşamıştır, köle biridir, sahibi tarafından bacağı kırılmış ve topal kalmış, sonrasında azad edilmiş, ilk çağ filozoflarındandır. Görüşleri talebesi ve takipçisi olan Arrionas...
Hünkâr Güvercini Manisa
     Manisa tarihi ve medeniyetini anlatan bir eser daha gün yüzünü gördü. Ali Emirosmanoğlu'nun Manisa Şehzadeler Belediyesinden çıkan,  'Bir Hünkâr Güvercini Manisa” kitabını değerlendireceğiz.   ...
Yenilenme Yolunda Mevlana
    Belirli bir hedefi gerçekleştirmede yolculuk ve göçlerin,  hem toplumlar hem de insanların hayatında mühim bir yeri vardır. Bu yürüyüşler devletlerin yenilenmesi ve değişimini getirdiği gibi, insanlarında gelişim yolundaki...
Yenilenme Yolunda Mevlana
    Belirli bir hedefi gerçekleştirmede yolculuk ve göçlerin,  hem toplumlar hem de insanların hayatında mühim bir yeri vardır. Bu yürüyüşler devletlerin yenilenmesi ve değişimini getirdiği gibi, insanlarında gelişim yolundaki...
Ümitler Tükenmez iki şiir
Gecenin İçinden  Gecenin hangi sesini duyarsın Bir yaz gecesinin hevesinde      Hangi diyardasın, ne umarsın Uzak iklimlerde kalan heybetinle ** Bir zaman ne çok sevmiştik  Artık bir hayal, bir hatırasın  bir özleyişin...
Hacı Bayram Veli ve Bayram
     Türk milleti yüksek bir kültüre sahiptir. Bu devamlılık arz eden, varlığı arayana ve görene ayan beyan olan değerler bizimdir. Elbet tarihimizin içinde inişli çıkışlı zamanlar, olumlu ve olumsuz durumlar olduğu olmuş,...
Türk Müslümanlığının Temelleri 1- Devamı
     İslam Tarihinde Resulullah'ın hicretinin üzerinden bir asır geçmeden her biri İslam'ı en iyi kendilerinin bildiğini, temsil ettiğini iddia eden bir takım fırkalar, partiler ortaya çıkar oldu. Daha sonra da 'iman...
Türk Müslümanlığın Temelleri-1
   Türk Milleti'ne ait bir düşünce sistemi vardır. Bunu tarihte ve akıp giden zaman içinde görmek mümkündür. Birçok imparatorluk kurmuş, dünyaya hükmetmiş bir milletin elbette düşünce ve inanç temelleri ve esasları olması...
Manisa’nın Tarihçisi Nuri Yörükoğlu
     Manisa'nın ilk tarihçilerinden olan Nuri Yörükoğlu 1884 yılında şimdiki ismi Yeşilköy olan Dereköy'de doğmuştur. Hukuk eğitimi de almasına rağmen öğretmenlik yapmış hem şehirle ilgili hem çeşitli konularda...
Revak Sultan Manisa’da
     Revak Sultan, Saruhanlı Beyliği zamanında yaşamış eren ve evliyalarından olup Türkistan'dan gelmiştir. Bazı kayıtlarda Barak Baba'nın oğlu olduğu ifade edilmektedir. Manisa Saruhan beyi İshak Çelebi'nin tahsis...
Her An
     Kişioğlunun her zaman bir günü bir gününe tutmaz, bazen dağlar devirir, yollar düzeltir, bazen miskin olur hiçbir şeye gücü yetmez, dağılır kabuğuna çekilir gider. Fakat felek senin halini dinlemez ne gerekse o yolu mukabilince...
Mistik Hakikat
   Hakikat, gerçek, gerçekleşmiş, doğru olan şeydir. Düşüncenin dış dünyadaki nesnelerle uygunluğunu ifade eder. Tasavvufta ise görünürün ardındaki örtülü ve gizli manayı ve ilahi sırları bilme ve aşina olmadır.  ...
Manisa Şehir Araştırmaları Merkezi
     Buradan müjdeli bir haber ile yeni teşekkül etmiş bir oluşumu paylaşalım. Tarihi şehir Manisa'nın varlığını, değerlerini canlı tutmak, günün kıymeti üzerinde dururken, geçmiş ve kıymetli değerleri geleceğe...
Medeniyet Varlığımız
    Medeniyet bir milletin maddi ve manevi değerleri ve nitelikleridir. Medeniyet kavramıyla birlikte karşımıza kültür kavramı çıkar. Kültür de medeniyetle benzer özellikler göstermektedir. Fakat bilinen kültürün bir millete ait...
Bilenle Bilmeyen ve Yol Gösteren
     Biz Türklerde yol göstericiler, uyarıcılar çoktur. Söyledikleri ve yazdıklarıyla gününe ışık tutukları gibi çağları aşıp zamanımızı aydınlatmışlardır, tabii ki bilene ve ders alana.       Bilginin...
Maveradan
'Mensur söyleyiş”  Ömrümüz ne güzeldi, biz size hayran bir çırpıda geçer gider. Unutur uzak nesiller bazı hikâyeleri. Ne soluklanışlar, ne alışverişler, ne tüten bir ocak, elde ne kaldı heyhat! Bir ses oldu gelişin, hayatı...
Düşünme ve Felsefe Kime Lazım!
     Felsefe, sürekli bir soru sorma, sorgulama, verilen cevapları akıl süzgecinden geçirme etkinliğidir. Böylece insanın, evreni, toplumu, çevresini ve hayatını anlama ve açıklamaya çalışır.      İnsanlar,...
Müslüman Dünyası Neden Zayıf ve Güçsüz
     Müslümanların zayıf ve güçsüz olmalarından kastımız, onların maddi planda diğer inançlardan Yahudi ve Hıristiyan topluluklarının elde ettiği teknoloji ve fende üstünlük sağlamaları ve üstünlüklerini geliştirmelerinden...
Türklerde İslam Öncesi ve Sonrasındaki Yaradılış Destanlarının Karşılaştırması
     Bazen binlerce yılda süzüle süzüle oluşarak birikim sağlayan halk inançları bir milleti var eden temel değerlerdendir. Destanlar da milletimizin binlerce seneye ulaşan bir geçmişe sahiptir. Bu sebeple İslam'dan önceki...
Geçmişle Övünmek
     Bir milletin mazisiyle övünmesi, kişinin kendisiyle övünmesiyle benzerlikler taşıyabilir. Bazen insanlar kendilerini övmeyi pek sever ve çok çok anlatırlar. Kuru kuruya övünmek kendine pek de değer katmaz.     ...
Emevi Hanedan Devleti
     Emevi Devleti ismini kurucusu olan Muaviye'nin kabilesinden almıştır.  Hz. Peygamberden sonra idareyi ele alan dört halife devrinden sonra kurulmuş, İslam tarihinin ilk hanedan devletidir.      Hz Muhammed'in...
Emânet Herkesin
    Emânet kavramı, 'bir kimseye koruması için bırakılan mal ve eşya” şeklindeki günlük dilde kastedilen dar anlamı yanında insanın sahip olduğu ve kendisine geçici olarak verilmiş bulunan ruhî, bedenî, malî imkânları...
Bilge İhtiyar
Bir çatı altında geçen ömür, yıldız misali akmış, geçmiş sanma. Söz söylemiş, olmuş nasihat. Demişler haydi buyurun meydana: acısı ve tatlısıyla bütün hayata, varla yok arasında kendince, sevdikleriyle birlikte, eşi, dostu ondan razı,...