Celil Altınbilek
Celil Altınbilek
Yazarın Makaleleri
Tahta Kılıçlı Gazi/ Saru Saltuk
Bir ülkenin, vatanın büyüklüğü ve kalıcılığı onun medeniyetinin ağırlığı ve gücüyle yakından ilgilidir. Medeniyetin içini ise maddi ve manevi varlıkların tümü oluşturur. Vatan yalnızca bir toprak parçası değildir. O evladımız,...
Türk- Amerikan İlişkileri Tarihinden
Amerika kıtasında birçok devlet olduğundan, bu yazımızda ifade ettiğimiz devlet ABD ülkesi olacak ve zaman zaman ona Amerika diyeceğiz. 1492 senesinde kıtanın keşfinden sonra İspanyol ve Fransızların hâkimiyetlerine İngilizler son vermiştir....
Osmanlı’da Bir Amerikalı Misyoner
Misyoner'in anlamı ülkesi içinde veya dışında Hıristiyanlığı yaymaya çalışan ve kendini bu işe adayan kimse olup kelimenin kökeni Latince giden'den, işlevi ise görev, yetki'den gelmektedir. Ortaçağda Fransiskenler ve Dominikenler...
Eski Diyardan Bir Destan
Destanlar milletin hayatında birleştirici güç ve yön verici kaynaklardır. Tıpkı insanların hayalleri gibi, onlar alır, kanatsız uçurur, ait olduğu milletleri canlı tutar. Destan yaratmak her millete nasip olmaz.  Tarihte, Germen, Yunan,...
Misyoner Çantası
İnsanların en önemli yönlendiricilerinden biri inançları olsa gerektir. Hıristiyan inançlarının yayılmasını öngören Misyoner teşkilatlarının en eski ve ağırlıklı olanı İngilizlerindir. Fransızlar da önemli bir yere sahiptirler. Amerikalılar,...
En Eski Türk Tarihinden İzler
Türklere ait ilk bilgileri onların komşuları olan Çinlilerden almaktayız. Türk Devleti Türk Töresi üzerine inşa edilmişti. Türk Hakanı da töresi gereğince hareket etmeliydi. Adalet ile hükmetme ve dünya devleti kurma idealleri vardı. Atlı...
Hun Kültür Tarihinden
Tarihte bilinen ilk Türk Devletlerinden olan Hunlar, Türk ve Dünya tarihinde çok etkili ve değiştirici rol oynamıştır. Büyük Hun Devletini efsanevi lideri Mete Han'dır(209-174). O'nun zamanında devletin toprakları Hazar Denizinden...
Bir Seçimin Ardından
     Bir seçim daha geride kaldı. Ne çok sevinçlerimiz, hayal kırıklıklarımız, üstünlüğün verdiği haz ile yenilginin acısı içimizde yer etti. Bazen güvenle ve azimle ümitlere bağlandık, bazen biraz kırılmış olarak...
Eğitimde Fırsat Eşitliği
     Bugünlerde öğrenciler yeni yerleşecekleri okulları seçme kaygısı ve telaşı içindeler. Ailelerinin büyük dertlerinden birisi çocuğunun okuması, iyi bir eğitim almasıdır. Bunun içinde fedakârlık yapmakta gelirin yeten...
Satın Alınmış Uşak/ Epiktetos
 Size bu yazımızda ismi satın alınmış uşak anlamına gelen Epiktetos'ten bahsedip fikirlerinden birkaç bölüm sunacağız. O, İki bin sene önce miladın ilk yıllarında yaşamış vücudu pek de sağlam olmayan hastalıklı, topal bir...
Saruhan’da Eşkıya Hareketleri
Devlet-i Ali Osmanlı, Avusturya ile savaş halindedir. Üstelik aynı zamanda İran'la da savaşa girilmiştir. Devrin Sadrazamı, Kalenderoğlu Mehmet Paşayı sefere çağırır, fakat o çeşitli bahaneler uydurur,  savaşa katılmaz ve isyan...
Saruhan’da Suhte Hareketleri
    Saruhan Sancağındaki 16 yüzyıl eşkıya hareketlerine suhte yani softaların yaptıklarıyla devam ediyoruz. Suhte'nin kelime anlamı medrese talebesidir ve Softa olarak da söylenmektedir. Celali isyanları olarak adlandırılan, 17...
Tazimat’ta Osmanlıcılık
     Fikir ve edebi hayatımızın önemli isimlerinden Fuad Köprülü'nün,'Osmanlılık”  terimi ile ilgili 1918 yılında yazdığı bir makalesinden hareketle, Devleti Aliye'nin yıkılmadan önceki son demlerinde...
Kıbrıs’ta Tarihi Eserler
     Birkaç yakın aile hep birlikte Kıbrıs gezisine gitmiştik. Arkadaşım benim tarihe ve tarihi yerlere olan düşkünlüğümü bilmekteydi. Ada da güzel tarihi yerler var fakat ihtişamlı eserlerden çoğu Osmanlı fethinden...
Leblebici Dede Muhasarada
Leblebici Dede Muhasarada Tarihi eserler, millet olarak bizim hafızamız ve hepimizin ortak malı olduğu için, öncelikle kimsenin onlara karşı olumsuz düşünce ve harekette bulunmayacağı düşünülebilir. Ancak bilerek ve bilmeyerek bazı zamanlar...
Dünyayı Dolaşan Macellan
Her ne kadar öncesinde bazı çabalar olsa da on altıncı yüzyıl keşifler çağıdır, Kolomb'la başlayan dünya üzerinde yeni yerleri tanıma Macellan ile tamamlanmış gibidir. Biz burada ağırlıklı olarak Zweig'in Macellan isimli eseri...
Tarih ve Türk Birliği Üzerine
     Bugünlerde özellikle Orta Asya'daki Türk Devletleri ile yakınlaşma içindeyiz. Bu durum bizi tarihimiz hakkında yeniden düşünmeye sevk etmektedir. Bizim tarih düşüncemiz ise genelde övünme ve sövünme konusu olarak...
Köle Merkezi Malta Adası
Akdeniz'in ortasında önemli noktada bulunan, küçük olmasına rağmen tarihte adından sıkça söz ettiren,  Avrupa'nın güneyinde Sicilya'nın altındaki adalar topluluğunun en büyüğü Malta adasıdır. Geçmiş birçok medeniyete...
Muharrem Ayında Hüzün
Hicri takvimlerden 10 Muharrem, 20 Eylül 2018 perşembe tarihine ve Kerbela Hadisesinin yıl dönümüne denk gelmektedir. Muharrem Ayı bizim ve İslam dünyası için derin izler bırakmış ve bunu günümüze taşımış bir ay olarak hayatımızda yer...
Hayatın İzleri
     Dağların, ovaların ardında, yeni umut ve gönül eyleyişlerle zamanı yitiren insanlar, sahip olunanın zevki, elde edilmeyenin hırsı ve azmiyle mücadele eyler.      Devran bir bitmeyen zamanın büyüsü içinde...
Şu Benim Divâne Gönlüm
     Bir milleti, vatanı temsil eden değerlerin en başında kültür ve sanatın olduğu şüphe götürmez. Bir türkü, bir şiir, bir güzel yazı çok şeylerin anlatamadığını anlatır, cemiyete ayna olur, toplumun yaşayış ve...
Manisa Kitap Fuarı’nın Ardından
      Teknolojinin bu kadar ilerlediği zamanlarda, kitaplara ulaşmanın yolu kolaylaşmışken, zorluklara rağmen, kitap fuarları işleyişine devam etmektedir. Bu yıl ikincisi düzenlenen Manisa Kitap Fuarı da işlevinin yanında başka...
Satuk Buğra Han’ı Hatırlamak
Orta Asya Türk Devletlerinden, Karahanlı Devletinin efsanevi hükümdarı, toplu olarak İslam'ı kabul eden ilk Türk Devletinin reisi olan Satuk Buğra Han, yaptığı icraatlarıyla adından gıptayla bahsedilerek nâmı bugünlere gelmiş, tarihteki...
Cumhuriyet Yenilenmedir
     İhtişamlı bir geçmişi olan tarihimizde nice anlı şanlı hatıralar zihnimizde hemen öne geçer ve bize parıltılar içinde mazinin sıkıntı ve olumsuzlarını göstermez olur. Hayatta böyle değil midir? Birlikte olduğumuz...