Celil Altınbilek
Celil Altınbilek
Yazarın Makaleleri
Faruk Saydam’ın Hatıraları
     Hatıralar yarına kalacak olan ışık huzmeleridir. Onlar sayesinde insanlarla ilgili, zamanla ilgili, yaşayışla ilgili ne çok şeyler öğreniriz. Bunları bize,  bugünlerde Faruk Saydam'ın yayınlanan hatıraları hatırlattı. ...
Sessizce Bir Yürüyüş: Hakkı Altınbilek 2
     Babamız, Askere gidinceye kadar Ali Uludağ'ın Terzi dükkânında çalışmış. Terzi dükkânı onun ufkunu açmış. Askerlikte de ilkokul mezunu olmasına rağmen hesabı kitabı iyi olduğundan, çavuş hazırlık topçu kursuna...
Fırsat Düşse Bize, Neler Olur!
'Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Erişir fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider”*      Sakiya mey sun ki, bir daha bir daha sun ki kadehi, sarhoşluğumuz artsın, sevdikçe sevelim, daha ne edelim, haydi istedikçe...
Şehrin Kimliği Üzerine
      Şehirler üzerine oluşturulan birliktelikler, üretilen fikirler ve yapılan çabalar şehre değer katar. Geçenlerde Manisa'da şehrin kimliği üzerine yapılan bir toplantıya dostlarımızla birlikte katıldık. Dil Edebiyat...
Manisa Sevgi ve Dostluk Cemiyeti “Mados”
    Cemiyetin noksanlıklarının giderilmesi, insanlarının ve kurumlarının daha iyi şartlarda yaşaması ve hizmet vermesi için bazı kimseler bazı yerlerde bir araya gelip birliktelik oluşturabilirler. Manisamızda da bir takım insanın...
Eski İnançlardan Şamanlık
     Günümüze ulaşmış bazı inançlardan eski Türk dini olarak da bilinen fakat ondan ayrı kendine has özelikler barındıran, şamanlık denilen inanç sistemin günümüzdeki karşılık ve özelliklerinin ilk devirlerdeki gibi olmadığını...
İnançlar, Felsefe ve İlim Yapmak
     Aklın sınırı yoktur her önüne gelen şeyi sorgular. İnsanın düşünce seviyesi yükseldikçe ayrı bir tat, zihni seviyede bir şevk duyulur. İnsan daha ziyade kesin bir bilgiye varmadan önce zanla, şüpheyle başlar.   ...
Güçsüz ve Çaresiz
Sevinçli bir haber almış gibisin Yeni bir kapı açılsın ömründe Hazırlıklı olman fark etmez Geçilmez bir köprüdür hüküm Bulur seni nasılsa akıbet Haline şükret yoluna devam et * Yeni bir dünya nicedir bilinmez Varlığı hayalden büyük...
Oğuz Kağan Destanı Üzerine
     Türk destanları içinde en muhteşem ve mühimi Oğuznâme'dir. Bugüne kadar pek çok Oğuznâme tespit edilmiştir. Eski Türk tarihinde hükümdarların hayatları, efsanelere büründürülmüş ve kutsal bir olay gibi anlatılmıştır. ...
Kayıtsızlık ve Çalışma Zevki
     Yalnızca ben, ben yaparım iddiasından sıyrılıp, insanlara hizmet etmek zevkine varmak maksadında olan, etrafın üzüntü ve dertlerini kendi vücudunun farklı azaları gibi kabullenen, dertleri deva haline getirmek, hiç değilse...
Fisebilillah Sevgi ve Çalışma
     Fisebilillah demek, Allah yolunda, Allah'ın rızasını elde etmek için, hiçbir karşılık beklemeden çalışmaktır. Bu vaziyet insanın huzur ve saadetinin anahtarıdır. Âlem insanlar içindir. Etrafına faydalı olmak, iyilik...
Manisa Fatihi Saruhan Bey
Büyükleri rahmetle yâd etmek bizim geleneğimizdir. Asıl mesele onlar gittikten sonra değil yaşarken de kıymet bilmektir. Ancak giden anne babalarımız dedelerimiz için serzenişler, hatıralar bize ne hoş gelir.  Belki de bunun sebebi bizim...
Ocağın İçindeki Ateş
     İnsanların içinde hep yanmaya aşina, teşne bir ateş vardır. Nerden geldiği belli belirsiz bir rüzgâr, bir kıvılcım harekete geçirir, sonrasında neler olur… 'Aşk gelecek bütün müşküller tamam olur! Gereğince,...
Türk Kültürüne Hizmet Eden Büyük Eser: Kubbealtı Lugatı
     Hangi çağda hangi teknolojide olursa olsun kültür ve sanat bir milletin ve netice de dünyanın varlık sebebi ve yönlendiricisidir. Tabidir ki bu tutkalın en mühim ve birinci unsuru dil yani lisandır.      Çeşitli...
Vazife Şuuru
     İnsanlar doğar büyür, ölürler. Fakat taşıdıkları prensipler ölmez. Eğer bu prensipler ebedilik damgası taşıyorsa, kıyamete kadar yaşar.      Edebi, sonsuz prensipleri kendilerine mal etmiş, sahiplenmiş...
Vazife Şuuru
     İnsanlar doğar büyür, ölürler. Fakat taşıdıkları prensipler ölmez. Eğer bu prensipler ebedilik damgası taşıyorsa, kıyamete kadar yaşar.      Edebi, sonsuz prensipleri kendilerine mal etmiş, sahiplenmiş...
Düşünce Dünyamız ve Medeniyet Tasavvuru
     Yeryüzünde hiçbir şey birbirinin aynı değildir. Bu farklılıklar bütün âleme zenginlik ve renk getirir. Fakat yine de düşünce ve iman dünyamızda, 'O” bir olan yaratanın vasfının nişanesi olarak, birliği tesis...
“Firavun İmanı” Kimdeydi!
     Hayat hep bir sonranın hesaplarını yapmak üzere olan geçici bir yer midir?  Kimine göre kısa bir imtihan durağı, kimisi içinse hiç bitmeyecek gibi sahip olunup, rahat edilip, tatmin olunacak bir yerdir. Yunanın Ankara...
Gönül Yanığı
Gönül yanıklığı taşkın davranışlar, tezahürler olmadan da olabilir.  Zira bu, Allah ile kul arasında bir pazarlıktır ki ne kimse söndürebilir ne de kimse ateşleyebilir.* S.12 'Her kim ki aslından uzak düşerse, elbette kavuşmanın...
Tarihi bir Gelenek: Buhârî-i Şerif Okunması
    Tarihteki geleneklerimizden biri de Buhari-i Şerif okunmasıdır. İslam'ın temel kaynaklarından biri olan Sahîh-i Buhârî'nin, Osmanlı toplumunda muhtelif zaman ve mekânlarda okunması gelenek haline gelmiştir....
İlahi İyilik Ağacı
İlk yemişini bu sene verdi, Kızılcık, Üç tane; Bir daha seneye beş tane verir; Ömür çok, Bekleriz; Ne çıkar? İlâhi kızılcık! * 'Bazı insanlar, birine iyilikte bulunurlarsa, karşılığını alacaklarını hesaba katarlar. Bazıları...
Tekâmül ve Gelişme
     Tekâmül demek, manevi gelişmemize imkânlar açıp, içimize çökmüş olan tortuları kazıyarak atmak, boş kalan yerini, bizi yükseltecek becerileri faaliyet sahamızın içine almaktır. Hayat, herkesi, her şeyi saymak ve dost...
İzmir’de Tasavvuf Kültürü Kitabı
      İzmir'de bir dost ile beraber, Emir Sultan'a ve çevresindeki türbeleri ziyarete gidecektik. Bu konuda yazılmış eser azdır. Mehmet Demirci hocamın 'İzmir'de Tasavvuf Kültürü ' *kitabına tekrar göz...
Beytü’l Mal Adlı Kurum
     Devlete ait olan, taşınır taşınmaz malların bütününü ifade eden Beytü'l Mal, tarihte, bir müessese olarak mali ve aynı zamanda hukuki bir işlev kazanmıştır.      Kökünün Hz. Peygamberin, devlete...