Celil Altınbilek
Celil Altınbilek
Yazarın Makaleleri
Değerlerde Değişim ve Farklılaşma
    Toplumda, insanların inançlarının, alışkanlıkların, değer yargılarının mühim bir yeri vardır ve birliktelik oluşturur. Bu oluşum kültürleri de genişletir. Fakat kalıcılığı sağlar mı?      Gelenek ve inanç...
Güzel Ahlak, Güzel Sanat
     'Çocukluğumda çiftçilik yapıyordum. Dedem iyi bir marangozdu, çok iyi ve dürüst bir adamdı. İnsanları severdi ve yardımcı olmak isterdi fakat eğitimi azdı. Ömrü boyunca marangozluk yaptı ve insanları, tabiatı,...
Günahsızların Hikâyesi, Harut ve Marut
     Harut ve Marut ile ilgili hikâye ve efsaneler İslam'da ve önceki Yahudi, Pers, Hint gibi pek çok inanışlarda geçmekte olup, ayrıca, Mevlana'nın Mesnevisinde de anlatılmaktadır.      Yeryüzünde akıp...
Osmanlı Eğitim ve Medrese Sisteminin Bozulması II
     Osmanlı düzeninde,  adalet, din ve eğitim işleri, ilmiye sınıfına mensup, Kazasker, Şeyhülislam, Kadı ve Müderrisleri vasıtasıyla yürütülmüştü. Osmanlıda ilk eğitim sıbyan mektepleri, cami ve zaviye...
Osmanlıda Meşihat ve İlmiye sınıfı
     Meşihat şeyhülislamlık makamıdır. Osmanlı'da İlmi ve dini bilgileri sahip olanların en başı olan ve ' âlimlerin en kıdemlisi, reisi” olarak adlandırılan şeyhülislamdır. İlimle de ilgilidir ve zamanla makamı,...
Musevi İnancı ve Davranışlar
   Yahudi kutsal metinlerinde iman esasları açık biçimde belirlenmiş değildir ve bu metinlerde kalıplaşmış bir inanç sistemi yoktur. Geleneksel kabule göre her Yahudi doğuştan Tanrı ile İsrâil arasında mevcut Ahid kapsamındaki...
“Hikayesini Anlatan Adam”
İnsanlar nice hikâyeler, destanlar anlattılar Yücelttiler kendilerini tanrılaştırdılar, Toprak, su, hava, ateş hükmetti nice zaman Masallara masallar kattılar Sonunda kendileri de inandılar * İnsancıklar çoğaldılar çoğaldılar Yedik/çe...
Kendi Sanatımız
    Kendi sanatımız derken, kendi ülkemizin, Türk medeniyetinin, çok şükür ki küçümsenmeyecek derecede sanat ve kültür mevcudiyeti vardır.          ' Sanat bir milletin, kendi ruh yapısını ve kendi...
Hangi Kitap ve Kültür
    Okuma ve yazmayla meşguliyet güzel. Çokça zaman sanat edebiyat ve kültür ile ilgileniyor, yazılar yazmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin, Osmanlıyı da bir bütün olarak düşündüğümüzden, konuya ilave ediyoruz. Ülkenin batılılaşma...
Mevsimler Dönerken
Güneşin kızıl vakti. Belli, gün kavuşuyor geceye. Gün tekrar geldi, yine gelecek. Bahçende çiçekler birbiri ardınca tekrar eder yarını, değişir döner kaybolur gider. Geri gelir hep başka biçimde, başka elbiseyi giymiş olarak. Hep bir yenilik...
Milli Mücadele ve Şehirlerin Kurtuluşu
      Türk milleti, yurdunu düşman istilasından kurtarmak için istiklal harbiyle var olma mücadelesini vermiştir. Fakat bazılarınca bu mücadelenin önemi anlaşılamamıştır.       Manisa'nın kurtuluşunun...
Adını Söylemekten Utanan Millet
     Türk milleti, İslâmiyet'i kabul etmeden önce de devletler ve imparatorluklar kurmuş, kendi coğrafyasında hâkim olduğu gibi, Avrupa'yı da dize getirmiş, dünyâya yön vermiş ve söz sâhibi olmuştur. Türk, Tanrının...
Türk İnancından Kareler
     Tarihin hiçbir devrinde ve hiçbir sosyal toplulukta, evvela imanın sonra da örf ve âdetin yardımı olmadan yalnız kanunların himayesi altında yaşanmış medeni ve insani bir hayat örneği göstermek mümkün değildir.(1)  ...
Türklerin Yurdları Hakkında
Gök Çadırımız, güneş bayrağımız olsun Çin'in kuzeyinden, kuzeyde Altay bölgesine kadar, Rusya, Ukrayna ve Türkistan'ın bir kısmını içine alan, batıda Ural dağlarına, güneyde Aşağı Türkistan'a kadar büyük bir bölgede...
Abdal Musa Buyurdu
 Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte Türk sufilerinin en kıymetlisi Ahmed Yesevi'nin hikmetleri, Hz Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in Mesnevideki Türkçe metinleri, Yunus Emre'nin şiirleri, Âşık Paşanın, Kaygusuz Abdal'ın...
Tarihin Kaynakları Üzerine
      Tarihle bağlantı kurmak için tarihteki olaylar anlatılır, kahramanların, destanların izleri sürülür, bir de bu izlerin içinde tarihin, yaşayışın tespiti her zaman mümkün olmaz, resmi belgeler yetmez, ancak, daha başka...
Bilmeden
İnsanlar ne acılar çektiler Bilmezler kimsenin derdini kimseler anlamaz Başkadır günün bir güne uymaz Ağırcadır kendi yükünü çeker * Yaşayıp durdun, avundun  bilmedin kendinden başka  giydiğin hırka, yediğin aşa ısrarla aza...
Aşure ve Muharrem Ay’ı
     Muharrem ayı, eski zamanların yılbaşısı olarak kullanılırdı. Bu ay aynı zamanda, Hz Peygamberin torunu Hüseyin ve etrafının on muharremde katledişi zamanıydı. Cemiyette derin izler bırakan bu ayda, pek çok şiirler, sözler...
Ülkede Çözülme ve Yükseliş
     Türk milleti Tanzimat'tan beri batı ve teknolojisi karşısındaki geri kalışına nice çözümler aramış ve hala da aramaya devam etmektedir. Mühim olan doğru tespitleri yakalayıp ona göre hareket edebilmektir.    ...
Tezcan Karadanışman, Manisa’nın Unutulmaz Değeri
     Tezcan Karadanışman Abimiz bir süredir rahatsızdı. Maalesef onu, 04.07. 2023 tarihinde kaybettik. Bu seksenini devirmiş, şerefle yaşamış, bilge kişi, Manisa'mızın gördüğü nadide hafızalarındandı.    ...
Başkasının Derdiyle Dertlenmek
     Ben diye ortaya çıkan, kendi menfaatlerini hep önde tutan, hatta küçük getiriler için büyük hevesleri olan kimselerin etrafına faydası olması ne zordur. Öyle ki nice yüce gönüllüler başkalarının dertleriyle dertlenerek...
İnanç Emin Olmaktır
İnanç kelimesi güvenilirliği ifade eden eski Türkçe bir kelimedir. Üstün bir güce inanmayı ve bir düşünceye bağlı bulunmayı anlatır. Bu inanma duygusu, görüş ve kanaat, çok defalar insanların hareket ve hayat tarzlarına yön verir....
Gelir Sesin
Bir ışık zamanın çengelinde  Kararmış âleme ziya olsun Tavrını kaybettiğin zamanda Ne yaparsın ne görürsün Öylece avunmak keyfince  Senin de bir vakit geçtiğin Nihayet bir dolu içtiğin yoldur ** Gittikçe karardı yeşillik Bir...
Faruk Saydam’ın Hatıraları
     Hatıralar yarına kalacak olan ışık huzmeleridir. Onlar sayesinde insanlarla ilgili, zamanla ilgili, yaşayışla ilgili ne çok şeyler öğreniriz. Bunları bize,  bugünlerde Faruk Saydam'ın yayınlanan hatıraları hatırlattı. ...