Seyhan Çağlar Emen
Seyhan Çağlar Emen
Yazarın Makaleleri
KERKÜK KATLİAMI
Birinci Dünya Savaşı sonunda Mondros Mütarekesi gereği Irak'ta bulunan Albay Cafer Tayyar ( EĞİLMEZ) komutasındaki Türk Ordusu Musul'dan ayrılmamak için direnmişlerdir ancak 1918 yılında işbaşında bulunan Osmanlı Hükümetinin...
SUYU AKMAYAN ( AKITILMAYAN) TARİHİ ÇEŞMELERİMİZ
       Çocukluğumda evlerin birçoğunda çeşme yoktu, su ihtiyacımızı ya sokak başlarında bulunan sebillerden( hayrat çeşmelerden) veya bazı komşularımızın bahçelerinde bulunan kuyulardan temin ederdik. Hatta bazen çamaşır...
TALAN EDİLEN REVAK SULTAN HAZİRESİ
Şehrimizde Dere Mahallesinde Ağlayan Kayanın altında Revak Sultan Türbesi yer almaktadır, revak Sultan Horasan erenlerinden olup Halveti Şeyhidir ve Horasan Şeyhlerinden Barak Sultan'ın oğludur, Saruhan Beyliği döneminde yaşayan ulu bir...
SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİNİN SOYU
1231 yılında Harezmşah'ın vefatından sonra Saruhan isimli Bey Selçuklu Devletinin hizmetine girmiştir. Saruhanoğulları Beyliğini kuran Saruhan Bey bu kişinin torunudur. Saruhan Bey'in babasının adı Alpagu olup Çuga ve Ali Paşa isimli...
  SARUHAN SANCAĞINDA MEVLEVİLİK 
       SARUHAN SANCAĞINDA MEVLEVİLİK         Mevlana Celaleddin Hazretlerinin hakka yürümesinden sonra Mevlevilik bir tarikat halene gelerek Anadolu'nun önemli kent merkezlerine yayılmıştır. ...
 İŞLETMELERDE VERİMLİLİK
         İŞLETMELERDE VERİMLİLİK        Verimlilik, az sayıda personel ile çok iş yapabilme becerisidir, çok adamla çok iş olmaz, kuru kalabalığın olduğu yerde olumlu sonuç alınamaz, insanlar boş...
MEMURLUK VE MEMURLARIMIZ
 Yürürlükteki 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler memur sayılır. Devlet memurları,...
ARZUHALCİLİK VE ARZUHALCİLER
ARZUHALCİLİK VE ARZUHALCİLER        Arz-ı Hal, Arapça kökenli bir kelime olup ' Halin anlatımı, durumunu üst makama arz etme” anlamına gelmektedir, kelimenin aslı Arz-ı Hal olup zamanla arzuhal olarak kullanılmaya başlanmıştır....
FRANKLEN BUYYON’UN MANİSA YANGINI ANILARI
Fransa Cumhuriyetinin eski Bakanlarından Franklen BUYYON'un Manisa Yangını ile ilgili anıları İstanbul Gazetelerinde yayınlanmıştır.  Mösyü BUYYON'un bir yabancı gözü ile o günlerin durumunu bütün çıplaklığı ile göstermesi...
ÖĞRENCİLİĞİMDE NELER ÖĞRENDİM, NELER?
1954 yılında okula başlamadan önce Sümerbank'tan satın alınan kara renkli bezden ayak topuğuma kadar uzanan bir önlük diktirdiler ki eteğimin uzun olmasının sebebi yokluk dolayısıyla o önlüğü beş yıl giymek zorunda kalacaktım. İlkokula...
SARUHAN’DA AHİ KÜLTÜRÜ
       Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde şehirlerde faaliyet gösteren esnafların uyacakları kurallar, ticaret nizamı ve mesleki terbiye ile ilgili örf adetler Ahi Teşkilatı tarafından düzenlemekti idi.  Ahi...
BATI CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Kurtuluş  Savaşımızın önemli komutanlarından Kazım KARABEKİR Paşa'nın 1923 yılında yaptığı bir konuşmadan bir paragrafı değiştirmeden aynen yazıyorum.”   Arkadaşlar! bugün Ziraat Bankasının ikraz ettikleri paraları...
SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ’NİN TARİHİ MİRASLARI
       1305- 1413 yılları arasında Manisa'da yaklaşık bir asır hüküm süren Saruhanoğulları Beyliği döneminde gerek Manisa merkezde ve gerekse ilçe ve kasabalarında imar çalışmaları yapmışlar, çok sayıda eser...
İLAÇ MUCİDİ DR. CEMİL ŞENER KİMDİR?
       Manisa'nın meşhur doktorlarından Cemil ŞENER, 1897 yılında Rodos'ta doğmuş, ilk ve orta öğrenimini burada Frerler okulunda tamamladıktan sonra İ.Ü. Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1920 yılında Askeri...
MUHATABIMA ( O KENDİNİ BİLİYOR)
       Mersin Büyük Şehir Belediye Başkanı değerli ve kadim dostum, gönül ve ruh adamı Sayın Burhanettin KOCAMAZ  çalışmaktan fırsat bulursa şiir yazar ve yayınlar. Geçenlerde Tarsus'ta mahalli bir gazetede bir...
İLGİNÇ MEZAR TAŞI YAZILARI
       İslamiyetten önce Türkler ölen yakınlarının mezar başlarına Balbal denilen bir taş dikerlerdi, İslamiyetle şereflenen Türk Milleti inancımız gereği mezarlıkları önemsemiş, ölenlerinin mezar taşlarını bir...
KIRIK ÇANAKLAR VE HUZUREVİNDEKİ YAŞLILAR
       Çocukluğumda  Kırık Çanaklar isimli siyah beyaz  yerli  bir film seyretmiştim, film aynı evde yaşayan yaşlı baba (Salih TOZAN), oğlu,  gelini ve torunu  kız çocuğu arasında yaşanan olayları...
SARUHANLI ’DA DERİCİLİK VE DEBBAĞLIK SEKTÖRÜ
       Diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi, özellikle dericilik ve yan iş kolları, Manisa şehrinin  ekonomik hayatında önemli bir yere sahipti. Kasaplar tarafından kesilen büyük ve küçükbaş hayvanların derileri....
EĞİTİMDE KAST SİSTEMİ YOKTUR
       Türk milletinin sosyal yapısında kast sistemi yoktur, herkes toplum içinde birlikte yaşar, çalışması, yetenekleri ve başarıları doğrultusunda belli yerlere gelebilir.  Tarihimiz boyunca insanlarımız yetenekleri...
AVRUPALILAR BİZİ NİÇİN SEVMEZLER?
       1930 yılında Hitler Almanya'sından kaçarak Türkiye'ye sığınarak İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakültelerinde görev yapan Hocaların Hocası Yahudi asıllı Alman Prof. Dr. P. Neumark   öğrencileri ...
AVRUPA BİRLİĞİ VE MİLLİ KİMLİĞİMİZE SALDIRILAR
       T.B.M.M. üyesi bir Milletvekilimiz herhangi bir yabancı ülkeye giderek o ülkenin iç işlerine karışabilir mi? Yıllardan beri bazı kendini ve haddini bilmez densiz Batılı ülkelerin art niyetli densiz  milletvekilleri...
ARAP DÜNYASINDA BİR TÜRK BAŞBAKAN
       Osmanlı Devletinin önemli bir eyaleti olan Trablusgarp ile Bingazi Sancağı 1911 yılına kadar Osmanlı'ya bağlıdır, 1912 yılında Derne ve Tobruk savaşları sonrası, önce İtalyanlar, sonra Fransızlar ve İngilizler...
YAĞMUR’UN HATIRLATTIKLARI
       Son yıllarda küresel ısınmanın bir sonucu olarak dünya iklimi değişmiştir, çocukluğumda Şubat ayı boyunca 28 gün gece gündüz durmadan yağmur yağardı ve Şubat ayına 'Sidikli Şubat” derlerdi.  Doğu'da...
BİZİ BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Medine'de bulunan Hicaz Seferi Kuvvetleri Komutanı Ömer FahreddinPaşa'nın karargah subaylarından birinin oğlu olarak 1911 yılında Medine'de doğup büyüyen rahmetli Edebiyat öğretmenimiz Şevket...