21 Mart 2017 Salı 16:01
Manisa vali yardımcılarının görev dağılımı yeniden belirlendi

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada vali yardımcılarının görev dağılımının yeniden belirlendiği ve yeni düzenlemenin 22 Mart Çarşamba Günü (yarın) yürürlüğe gireceği açıklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre 6 vali yardımcısının yeni görev dağılımı şöyle belirlendi:

“Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen: 1- Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlardan; a) İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı. 2- Başkonsolosluklar, Konsolosluklar ve Fahri Konsolosluklar ile ilgili iş ve işlemler. 3- Başbakan Yardımcısına Bağlı Kuruluşlardan; a) Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler, b) Anadolu Ajansı ve TRT ile ilgili iş ve işlemler. 4- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ilgili iş ve işlemler, b) Küçük ve Orta Ölç. İşl. Gel. veDes. İda Bşk. (KOSGEB) ile ilgili iş ve işlemler, c) TSE Manisa İl Temsilciliği. 5-Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü. 6- Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Askerlik Şubesi Başkanlığı. 7- Mesleki Kuruluşlardan; a) Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, b) Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile ilişkiler, 8- Sendikalar ile ilgili iş ve işlemler. 9- Valinin vereceği diğer görevler.

Vali Yardımcısı Mesut Eser: 1- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, b) Mevzuat takibi ve geliştirilmesi, c) Apostil Şerhi verilen evrakların onaylanması, ç) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, d) BİMER iş ve işlemleri. 2- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü, b) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı. 3- Celal Bayar Üniversitesi ile ilgili işler. 4- Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Sağlık Müdürlüğü, b) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, c) İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, ç) İl Hıfzı Sıhha Kurulu Başkanlığı. 5- Maliye Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Defterdarlığı, b) Vergi Dairesi Başkanlığı. 6- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Gümrük Müdürlüğü, b) Ticaret İl Müdürlüğü, c) Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile ilgili iş ve işlemler. 7-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a)MİGEM, TEİAŞ, BOTAŞ, TKİ, TTK ile ilgili iş ve işlemler, b) İlgili Kuruluşlardan EPDK, GEDİZ ile ilgili iş ve işlemler, c) Aydınlatma Komisyonu Başkanlığı, ç) Enerji verimliliği projesi ile ilgili iş ve işlemler. 8-Özel Proje, a) DYNED ile ilgili iş ve işlemler, b) Manisa Kodlama Projesi, 9- Mevzuatla Hukuk İşleri Müdürüne verilen görevler. 10-Valinin vereceği diğer görevler.

Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy: Valinin vereceği diğer görevler.

Vali Yardımcısı Mehmet Yüce: 1- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Jandarma Komutanlığı, b) İl Emniyet Müdürlüğü, c) Polis İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, ç) İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığı, d) İl OHAL Bürosu, e) GAMER Başkanlığı, f) İl Dernekler Müdürlüğü, g) İl Göç İdaresi Müdürlüğü, h) Garnizon Komutanlığı ile ilgili iş ve işlemler, ı) Adli ve İdari Yargı iş ve işlemleri, i) Seçimle ilgili iş ve işlemler, j) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, k) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü. 2-Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Müftülüğü, b) Vakıflar İrtibat Bürosu, c) Manisa Diyanet Eğitim Merkezi, ç) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, d) İl Afet Yönetim Merkezi, e) TOKİ ile ilgili işlemler, f) Kızılay Manisa Şubesi ile ilgili ilişkiler. 3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, b) TMO Ajans Müdürlüğü, c) Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ç) Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, d) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü. 4- Mesleki Kuruluşlardan; a) Manisa Ticaret Borsası ile ilişkiler. 5-Özel proje: a) Organik tarım ve organik tarım ürünleri fuar düzenlemelerle ilgili iş ve işlemler. 6-Valinin vereceği diğer görevler.

Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı: 1-İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve ilgili iş ve işlemler, b) Protokol Şube Müdürlüğü Tören ve Protokol İşleri, c) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ç) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, d) İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu. 2-Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Zafer Kalkınma Ajansı ile ilgili işlemler, b) Manisa Yatırım Destek Ofisi ile ilgili iş ve işlemler, 3- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kuruluşlardan; a) Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, b) Organize Sanayi Bölgeleri işlemleri, c) Küçük Sanayi Siteleri işlemleri. 4- Ekonomi Bakanlığına bağlı iş ve işlemlerden a)Dış ticaret, teşvik uygulama ve destek programları ile ilgili iş ve işlemler. 5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, b) TCDD Gar Müdürlüğü, c) Türk Telekom İl Müdürlüğü, ç) PTT Başmüdürlüğü, d) Karayolları 23. Şube Şefliği. 6-Özel Proje a) Mesir Şenlikleri ile ilgili iş ve işlemler, b) Manisa’da Sanayi Kalıpçılığı Kümelenme ve Geliştirme Projesi. 7- Kamu Bankaları ve Özel Bankalar ile ilgili iş ve işlemler. 8- Valilik Hesabı ile ilgili iş ve işlemler. 9-Valinin vereceği diğer görevler

Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe: 1- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, b) İl İdare Kurulu Müdürlüğü, c) İl Yazı İşleri Müdürlüğü, ç) Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü. 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a)Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile ilgili İşlemler, c) Mikrokredi Uygulaması ile ilgili işler. 3- Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, b)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü. 4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, b) Kadastro Müdürlüğü, c) Çevre ve Atıksu. 5- Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Orman ve Su İşleri 4.Bölge Müdürlüğü, b) Orman İşletme Müdürlükleri, c) İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, ç) Muradiye Fidanlık Müdürlüğü, d) Doğa Koruma ve Milli Parklar ile ilgili iş ve işlemler, e) Gediz Havzası Eylem Planı Uygulaması ve Takibi İşleri, f) İl Meteoroloji Müdürlüğü, g) DSİ 22. Şube Müdürlüğü. 6- Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, b) Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü, 7-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan; a) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, b) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, c) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Başkanlığı. 8-Özel proje: a) İl genelinde sıvı atıkların, jeotermal enerji faaliyetlerinin çevreye etkileri açısından takibi ve kontrolü ile ilgili işlemler, b) Manisa Turizm Odakları Projesinin yürütümü ile ilgili işler. 9-Valinin vereceği diğer görevler.”

Yapılan açıklamada vali yardımcılarının birbirine vekaleti de şöyle açıklandı:

“Ünal Çakıcı- Hüseyin Karameşe, Mehmet Yüce-Ünal Çakıcı, Mesut Eser-Mehmet Yüce, Hüseyin Karameşe-Ali Osman İşsen, Ali Osman İşşen- Hüseyin Karameşe.”

Yapılan açıklamada 4 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan vali yardımcıları görev dağılımı talimatının da yeni talimatla birlikte yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.