Cemil  Altınbilek
Cemil Altınbilek
Gülistan
Yazarın Makaleleri
MÛSİKÎ MEŞK VE MECLİSLERİ-3 MÛSİKÎ’DE TASAVVUF VE REBAB
MÛSİKÎ'DE TASAVVUF VE REBAB 'Cemil Altınbilek' ile mûsikî üzerine bir mülâkat” Hoca Câhit Gözkân'ın dini-tasavvufi bir yönü biliniyor, bu konudaki izlenimleriniz anlatır mısınız?      Kültürümüzde...
Bizim Yûnus’dan
Yûnus Emre, Anadolu Türk Müslümanlığının en önde gelen temsilcililerinden olup, milletimizin duyuş, düşünüş ve inanç temayülünün, sesi-sedâsı olmuş, tasavvufi irfan geleneğini mayalayarak, gönüllerde haklı olarak taht kurmuştur....
MÛSİKÎ MEŞK VE MECLİSLERİ-2 EV FASILLARI
'Cemil Altınbilek' ile mûsikî üzerine bir mülâkat” Ev meşk meclislerinden ve fasıl gecelerinden bahseder misiniz? Hoca Câhit Gözkân(1909-1999), her zaman mûsikî meclislerini hocası Ahmet Mükerrem Akınca'ya tevarüssen devam...
Mevlânâ ve Mesnevi’ye Dair
Mevlânâ'nın izinde müesseseleşerek, mensuplarına İslâm dînini, ilâhi bir mûsıkînin refâkatinde, semâ ederek yaşatan.  Birkaç metrekarelik çilehânelerinde tefekkür ve ibâdet ile terbiye eden.  Mutfaklarındaki edep ve erkân...
MÛSİKÎ MEŞK VE MECLİSLERİ-1
Bu yazımızda, kendi mûsikî hayatımızı anlatırken, devrin mûsikî anlayışı ve erbabından bahsedecek, kültür ve mûsikî anlayışımızın bir çerçevesini çizeceğiz. 'Cemil Altınbilek' ile mûsikî üzerine bir mülâkat” Müziğe...
Sükût Ehli
Hakkı Altınbilek (1934-2021),  Manisa'nın merkezinde doğdu, burada yaşadı, burada Hakk'a rücu etti. Ama gönlü ve aklı hep İstanbul'da dünya ve ûkbâ güzeli sevdalısında oldu.  Babası Hasan Hüsnü Bey de ticaretle...