Seyhan Çağlar Emen
Seyhan Çağlar Emen
Yazarın Makaleleri
KERKÜK KATLİAMI
Birinci Dünya Savaşı sonunda Mondros Mütarekesi gereği Irak'ta bulunan Albay Cafer Tayyar ( EĞİLMEZ) komutasındaki Türk Ordusu Musul'dan ayrılmamak için direnmişlerdir ancak 1918 yılında işbaşında bulunan Osmanlı Hükümetinin...
SUYU AKMAYAN ( AKITILMAYAN) TARİHİ ÇEŞMELERİMİZ
       Çocukluğumda evlerin birçoğunda çeşme yoktu, su ihtiyacımızı ya sokak başlarında bulunan sebillerden( hayrat çeşmelerden) veya bazı komşularımızın bahçelerinde bulunan kuyulardan temin ederdik. Hatta bazen çamaşır...
TALAN EDİLEN REVAK SULTAN HAZİRESİ
Şehrimizde Dere Mahallesinde Ağlayan Kayanın altında Revak Sultan Türbesi yer almaktadır, revak Sultan Horasan erenlerinden olup Halveti Şeyhidir ve Horasan Şeyhlerinden Barak Sultan'ın oğludur, Saruhan Beyliği döneminde yaşayan ulu bir...
SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİNİN SOYU
1231 yılında Harezmşah'ın vefatından sonra Saruhan isimli Bey Selçuklu Devletinin hizmetine girmiştir. Saruhanoğulları Beyliğini kuran Saruhan Bey bu kişinin torunudur. Saruhan Bey'in babasının adı Alpagu olup Çuga ve Ali Paşa isimli...
  SARUHAN SANCAĞINDA MEVLEVİLİK 
       SARUHAN SANCAĞINDA MEVLEVİLİK         Mevlana Celaleddin Hazretlerinin hakka yürümesinden sonra Mevlevilik bir tarikat halene gelerek Anadolu'nun önemli kent merkezlerine yayılmıştır. ...