Seyhan Çağlar Emen
Seyhan Çağlar Emen
Yazarın Makaleleri
ATATÜRK DÖNEMİ KALKINMA TAKVİMİ- 6
1935 yılı: İstanbul Rıhtım Şirketi Devletçe satın alındı, Aydın Demir Yolu satın alınma sözleşmesi imzalandı, Diyanet İşleri Başkanlığı, M.T.A.- Etibank ve E.İ.E.İ. Kanunları çıkarıldı, Fevzi Paşa- Ergani, Ergani- Osmaniye- Demir ...
AŞİRET MEKTEPLERİ NİÇİN ÖĞRETİME AÇILDI?
       Sultan 2. Abdülhamit Han, Aşiret Mekteb-i Hümayun( Padişahın Aşiret Okulu) ile imparatorluğun uzak coğrafyasında ikamet eden aşiretlerin reisleri ve Arap kabilelerinin şeyhlerinin çocuklarının eğitilmesini amaçlıyordu....
İSTİKLAL YOLUNDA BİR İMAM- HATİP
Mustafa Kemal Paşa ve Maiyeti 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkarlar, oradan Havza'ya geçince Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendiye telgraf çekerek, Amasya'ya geleceklerini bildirir. Hacı Tevfik Efendi cevabi telgrafta: "Amasya Halkı...
HAMİDİYE ALAYLARI NİÇİN KURULDU?
       1877-1878 Osmanlı –Rus Savaşından sonra imzalanan Ayastefanos ve Berlin Anlaşmalarında ilk defa Ermeni sorunu uluslararası siyasetin gündemine girmişti. Bu anlaşmalarla, Ermenilere özerklik hatta bağımsızlık yolu...
TEHCİR KANUNU VE TARSUSTA ERMENİ OLAYLARI- 2
       Çukurova bölgesine atanan Genel Askeri Valisi Fransız Albay Bremond zalim, acımasız ve Ermeni dostu olup Ermeni çetelerini Türklere karşı kışkırtmaktadır, kan dökülmesinden hoşlanan bir komutandır. Ermeni, Rum ve...
TEHCİR KANUNU VE TARSUS’TA ERMENİ OLAYLARI- 1
       1877-1878 Osmanlı- Rus savaşından mağlup ayrılınca Ayastefanos ve Berlin Anlaşmaları imzalandı, bu anlaşma hükümlerine göre ülkemizdeki Ermeni vatandaşlara bazı ayrıcalıklar tanınacak, gerekli reformlar bir an...
ATATÜRK DÖNEMİ KALKINMA TAKVİMİ- 4 ve 5
Yıllara göre yapılan yatırımları, yenilikleri ve yapılanmaları ele alalım: 1923 yılı: İzmir İktisat Kongresinde önemli kararlar alındı, C.H.P. kuruldu, yabancı Postaneler kapatıldı, Cumhuriyet ilan edildi ve Cumhuriyet döneminin ilk Hükümeti...
KARBOĞAZI SAVAŞI VE ZAFERİ
      25 Mayıs 1920 gecesi Binbaşı Menil'in ismini taşıyan ve Fransız ordusunun en seçkin taburunun Pozantı- Gülek yolunu takip ederek Tekir Yaylasındaki İbrahim Paşa Tabyaları civarında Tekir mevkiine geldikleri Yayla Çukuru...
ATATÜRK DÖNEMİ KALKINMA TAKVİMİ- 3
Yıl 1923 Medeni Kanun henüz yürürlüğe girmemiştir, okur- yazar oranı düşüktür zira okumuş aydınlarımızı 1912-1922 yılları arasında devam eden savaşlarda kaybettik. Nüfusumuzun çoğunluğu kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve hasta kişilerden...
LOZAN’IN TACI MONTRÖ ANLAŞMASI
       24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması ile Boğazlar işgalci devletlerden temizlenmişti ancak aynı tarihli Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar askerden arındırıldığı için Türkiye kendi ülkesindeki...
ATATÜRK DÖNEMİ KALKINMA TAKVİMİ- 2
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 30 EKİM 1923 Günü İsmet paşa'ya yazdığı mektubu yayınlıyorum. " Doktor sayısı: 337 kişi, Ebe sayısı: 136 kişi, Sağlık Memuru sayısı: 430 kişi, Eczacı sayısı: 60 kişi ( sadece 8 Eczacı Türk'tür),...
AVRUPA BİRLİĞİ VE MİLLİ KİMLİĞİMİZE SALDIRILAR
       T.B.M.M. üyesi bir Milletvekilimiz herhangi bir yabancı ülkeye giderek o ülkenin iç işlerine karışabilir mi? Yıllardan beri bazı kendini ve haddini bilmez densiz Batılı ülkelerin art niyetli densiz  milletvekilleri...
2. DÜNYA SAVAŞINDA MUKADDES EMANETLER NEREDE SAKLANDI?
1939 yılında başlayan ve 1945 yılında sona eren 2. Dünya Savaşı insanlık tarihinin en kanlı savaşı olmuştur, 60 milyon insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca bina, fabrika, ibadethane yerle bir edilmiştir. Savaşa katılan süper devletler,...
Atatürk döneminde kalkınma – Bölüm 1
Bazen açıkça ve bazen de gizli olarak Atatürk'e, Atatürk dönemine, Cumhuriyet dönemine saldırılar yapılmaktadır, saldıranların bir kısmı Türk ve Atatürk düşmanlarıdır bir kısmı da hayatı boyunca okul kitapları haricinde bir tane...
AVRUPA BİRLİĞİ VE MİLLİ KİMLİĞİMİZE SALDIRILAR
       T.B.M.M. üyesi bir Milletvekilimiz herhangi bir yabancı ülkeye giderek o ülkenin iç işlerine karışabilir mi? Yıllardan beri bazı kendini ve haddini bilmez densiz Batılı ülkelerin art niyetli densiz  milletvekilleri...
Bu eğitimin neresi milli?
Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması veya geri kalmasının nedeni eğitim sistemidir, PISA Sonuçlarına baktığımızda eğitimde en üst derecede yer alan ülkelerin gelişmiş ve sanayileşmiş ülkeler olduğunu görmekteyiz zira kaliteli insan ve...
HİKMET ANNEDEN DİNLEDİKLERİM 2
       ' Hacı Ali Efendi dedemin Osmanlı Konağında kurduğu bir düzen varmış o bizim evde de devam etti. Dedem Fatih Camiinde namazını kılar, eve gelir tokmakla kapıyı vurur  Hacı kalfa açarmış. Bir gün dönüşünde...
HİKMET ANNEDEN DİNLEDİKLERİM 1
       20   Yıl  kadar önce Prof. Dr. M. Kemal ÖKE Beyin  sunduğu bir tarih programına telefon bağlantısı ile   katılan  Kurtuluş Savaşının kahramanlarından Hacı Cemal ÖĞÜ  Hocanın kızı...
BU KADAR CEHALET ANCAK TEDRİSAT İLE MÜMKÜNDÜR
Birkaç gün önce bir T.V. Programında konuşmacı hanım bilmeden, araştırmadan ve öğrenmeden Kıbrıs TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI'NI yasa dışı illegal bir örgüt olarak ilan ederek Yunanlıların ve Kıbrıslı Rumların eline koz vermiştir....
GEÇMİŞTE AVRUPA’DA KADIN HAKLARI
       Roma Hukuku'nda kadın, kendi malına sahip olamaz ve malı üzerinde tasarruf hakkı yoktu, vasiyette bulunamazdı. Roma Hukuku, kadını medeni haklarına sahip olarak kabul etmiyordu, ergin olamazdı. Kadınları, noksan...
GEÇ BU AYAKLARI
       Vücudumuzu meydana getiren uzuvlarımızın her biri için pek çok atasözü, tekerleme ve güzel sözler üretilmiştir. Bu organlarımızdan birisi de ayaklarımızdır. Aklımıza gelenleri saymaya başlayalım: Başlar ayak...
Şahit olduğum iki olay
Manisa'da geçtiğimiz günlerde şahit olduğum iki olay vardı. Birinde saat 10.30'da kartıma su yükletmek için Manisa MASKİ'nin Kültür Sitesi yanındaki binasına gittim. HES Kodunu kontrol ettirirken görevli Güvenlik Görevlisi...
AVRUPA BİRLİĞİ VE MİLLİ KİMLİĞİMİZE SALDIRILAR
       T.B.M.M. üyesi bir Milletvekilimiz herhangi bir yabancı ülkeye giderek o ülkenin iç işlerine karışabilir mi? Yıllardan beri bazı kendini ve haddini bilmez densiz Batılı ülkelerin art niyetli densiz  milletvekilleri...
AVRUPALILAR BİZİ NİÇİN SEVMEZLER?
       1930 yılında Hitler Almanya'sından kaçarak Türkiye'ye sığınarak İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakültelerinde görev yapan Hocaların Hocası Yahudi asıllı Alman Prof. Dr. P. Neumark   öğrencileri ...