Celil Altınbilek
Celil Altınbilek
Yazarın Makaleleri
Tahta Kılıçlı Gazi/ Saru Saltuk
Bir ülkenin, vatanın büyüklüğü ve kalıcılığı onun medeniyetinin ağırlığı ve gücüyle yakından ilgilidir. Medeniyetin içini ise maddi ve manevi varlıkların tümü oluşturur. Vatan yalnızca bir toprak parçası değildir. O evladımız,...
Türk- Amerikan İlişkileri Tarihinden
Amerika kıtasında birçok devlet olduğundan, bu yazımızda ifade ettiğimiz devlet ABD ülkesi olacak ve zaman zaman ona Amerika diyeceğiz. 1492 senesinde kıtanın keşfinden sonra İspanyol ve Fransızların hâkimiyetlerine İngilizler son vermiştir....
Osmanlı’da Bir Amerikalı Misyoner
Misyoner'in anlamı ülkesi içinde veya dışında Hıristiyanlığı yaymaya çalışan ve kendini bu işe adayan kimse olup kelimenin kökeni Latince giden'den, işlevi ise görev, yetki'den gelmektedir. Ortaçağda Fransiskenler ve Dominikenler...
Eski Diyardan Bir Destan
Destanlar milletin hayatında birleştirici güç ve yön verici kaynaklardır. Tıpkı insanların hayalleri gibi, onlar alır, kanatsız uçurur, ait olduğu milletleri canlı tutar. Destan yaratmak her millete nasip olmaz.  Tarihte, Germen, Yunan,...
Misyoner Çantası
İnsanların en önemli yönlendiricilerinden biri inançları olsa gerektir. Hıristiyan inançlarının yayılmasını öngören Misyoner teşkilatlarının en eski ve ağırlıklı olanı İngilizlerindir. Fransızlar da önemli bir yere sahiptirler. Amerikalılar,...
En Eski Türk Tarihinden İzler
Türklere ait ilk bilgileri onların komşuları olan Çinlilerden almaktayız. Türk Devleti Türk Töresi üzerine inşa edilmişti. Türk Hakanı da töresi gereğince hareket etmeliydi. Adalet ile hükmetme ve dünya devleti kurma idealleri vardı. Atlı...
Hun Kültür Tarihinden
Tarihte bilinen ilk Türk Devletlerinden olan Hunlar, Türk ve Dünya tarihinde çok etkili ve değiştirici rol oynamıştır. Büyük Hun Devletini efsanevi lideri Mete Han'dır(209-174). O'nun zamanında devletin toprakları Hazar Denizinden...
Bir Seçimin Ardından
     Bir seçim daha geride kaldı. Ne çok sevinçlerimiz, hayal kırıklıklarımız, üstünlüğün verdiği haz ile yenilginin acısı içimizde yer etti. Bazen güvenle ve azimle ümitlere bağlandık, bazen biraz kırılmış olarak...
Eğitimde Fırsat Eşitliği
     Bugünlerde öğrenciler yeni yerleşecekleri okulları seçme kaygısı ve telaşı içindeler. Ailelerinin büyük dertlerinden birisi çocuğunun okuması, iyi bir eğitim almasıdır. Bunun içinde fedakârlık yapmakta gelirin yeten...
Satın Alınmış Uşak/ Epiktetos
 Size bu yazımızda ismi satın alınmış uşak anlamına gelen Epiktetos'ten bahsedip fikirlerinden birkaç bölüm sunacağız. O, İki bin sene önce miladın ilk yıllarında yaşamış vücudu pek de sağlam olmayan hastalıklı, topal bir...
Saruhan’da Eşkıya Hareketleri
Devlet-i Ali Osmanlı, Avusturya ile savaş halindedir. Üstelik aynı zamanda İran'la da savaşa girilmiştir. Devrin Sadrazamı, Kalenderoğlu Mehmet Paşayı sefere çağırır, fakat o çeşitli bahaneler uydurur,  savaşa katılmaz ve isyan...