Celil Altınbilek
Celil Altınbilek
Yazarın Makaleleri
Hakkı Altınbilek İçin
     İnsan babası için ne söyler ne yazar? Ailesi herkes için kıymetlidir. Babamız Hakkı Altınbilek içinse yazmak kolay olmuyor. Çünkü biz onun yudum yudum farkına vardık, Nasıl olduğunu öğrendik.      Hakkı...
Moris Şinasi ve Millet Hastanesi
     Manisa'da 1934 yılından 2017 yılına kadar hizmet vermiş bir Hastane vardı. Bu bir vakıf Hastanesi olup Kurucusu da bir Osmanlı Devleti vatandaşı olan Moris Şinasi idi.     İlgilinin hayatını ve Hastaneyi biz...
Şamanlığın Temel Değerleri 2
     Eski Türk inancından izler barındıran Şamanlık Değerlerinin uygulayıcısı olan Şaman veya Kam denilen kişi, Türk dünyasında ve yaşayışında derin izler bırakmıştır.      Şamanlık inancına göre, Dünyanın...
Şamanlığın Temel Değerleri 1
   'Eski Orta-Asya Şamanizm'inin esasları Gök-Tanrı, güneş, ay, yer, su, ata, ateş (ocak) kültleri idi. Çin vakanüvisleri tarafından Hunlarda tespit edilen Gök-Tanrı, güneş, ay, yer-su atalar ve ölüler kültü, Türk kavimlerinde,...
Şeb-i Arus Gecesin ve Hakkı Altınbilek
     Babam Hakkı Altınbilek bizde misafir idi. 17 Aralık 2015 gecesi televizyonda Mevlana İrtihali var. Canlı yayında seyrediyoruz. Program öncesi bir Konuşmacı, dünyada Allah'ı bulamayan, ahirette de bulamaz, diyor. Buna pek...
Değerlerimizin Kaybı Yalnız Müzikte mi?
     Bir memleketin vaziyetinin kötüleşmesi önce zihinlerde olur. Ülkenin bütün fertlerinin allame veya aydın olması beklenmez, bu zaten mümkün değildir. Fakat yaşayışıyla ilgili bazı değerler ayağa düştüğü, temel alışkanlıklar...
Manisa Çarşısından Yılmaz Amcamız
     Manisa çarşısından tenekeci Yılmaz Amcamız, baharda, mayıs ayında sonsuzluğa intikal etti. Bir ibadet halinde sevdiği işine veda ederek aramızdan ayrıldı. Şimdilerde esnaflık ve zanaatkârlık eski kimliğinde değil.   ...
Osmanlı’da Zaviyeler ve İnançlar
      Osmanlı devletinin kuruluş devirlerinde, inanç hareketlerinin önemli seviyede hükmü bulunmakta ve kurucularının ve de üst yöneticilerinin tasavvufi bağlantıları kuvvetle hissedilmekteydi. Kuruluş temellerinde bu vasıflar...
Yergöğü Köprüsü
     Sene 1595 tarihinde, Romanya Beyi (Eflak Voyvodası)  Mihail  isyan etmiştir. Bütün o taraflar yağma ve talana mâruz kalır. Sadrâzamlık vazîfesini Sinan Paşa'dan alan Ferhad Paşa isyanı bastırmak üzere yola...
Erken Osmanlı’da İnanç Farklılığı
     Bir toplumun geçmişiyle bağlantısı için gerçeklerin, olayların tespiti her zaman mümkün olmaz, tarihi belgeler yeterli olmaz, bu izlerin içinde,  başka bilgilere ihtiyaç duyulur. Sözlü Bu birikimler milletin mayasını...
Nevruz Bayramı ve Manisa Mesiri
     Nevruz senenin başıdır, bu günde, gündüz ile gecenin eşit olduğu zamandır. Çetin geçen kış aylarından sonra,  baharın başlangıcı ve müjdecisidir. 'Bu yeni gün artık tabiatı uyandırmıştır.”   ...
Osmanlı Devletinin Toprak Yönetimi
Osmanlı Devletinin iktisadi durumuyla ilgili bazı bilgilendirmelerde bulunacağız.      Türk devletinde toprak devlete âitti, yâni 'mîrî” idi. Kişiler ona sâhip olamaz ancak kirâlayabilirlerdi. Toprağın alım satımı ve...
Ortaçağ Duvarı
   İtalyan yazar Umberto Eco'nun Gülün Adı* adlı romanından, sizlere parçalar aktaracağız. Bir ortaçağ karanlığında, insanların kendi duvarlarına hapsedilip, sürü haline getirilmesi, bu durum belki de aydınlığın tetikleyicisi,...
Tarihten Gelen Kıymetler
Tarih bir esrar perdesidir, uzakta kalan. Onu tam olarak bilmek çok zaman mümkün olmaz, seçilmez. Bazen de geçmiş ve tarih boş bir telaş olarak gelir, günün tahtına oturur. Geçmiş bize ne kadar kılavuzluk eder?  Hayatımızda öyle yaşanmış...
Millet ve İnanç Yapımız
     Türk milletinin târihini ve milletin özelliklerini kavrayabilmek için bir bütünleşmeye ihtiyaç vardır. M. Fuad Köprülü'nün işâret ettiği gibi; Türk milleti, varlığını ortaya koyduğu bütün coğrafyalardaki on...
Yenilenen Manisa Çarşısının eski esnafları
Manisa'nın eski çarşısında, Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yapılan ve Şehzadeler Belediyesince de desteklenen tadilat ve yenilenme çalışmalarının, yeni bir aşaması yapılıyor.  Böylece, tarihi çarşının tarihinin...
Avrupa İktisadından Kareler
     Bu yazımızda, Avrupa İktisadı ile Türk İktisadı tarihinden bazı karşılaştırmalar yapacağız.      Avrupa'nın 1300'lu yıllardan îtibâren gerçekleştirdiği Ticâret Devrimi, onun dünya sıralamasında...
Sömürgecilik Tarihinden
     Sömürgecilikle ilgili bazı tespitleri bu yazımızda paylaşacağız. Keşifler çağında, her sene Lizbon'dan harp gemileri eşliğinde hareket eden Portekiz filosu, Güney Afrika'yı geçip, Mozambik'te durduktan sonra,...
Şamanlık Hakkında Bazı İfadeler
     Türklerin evvel inançlarından Şamanlık hakkında bazı uzmanların çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Bunların bazılarını sizinle paylaşalım.      Harun Güngör'e göre  '”Türkler yüce...
Millî Edebiyat ve Kültür Üzerine
Hayatımızın içinde, bizimle olan sanatımız, kültürümüz, edebiyatımız, ne derece bizi anlatılır, ne kadar bizimdir. Hatta bize ve çocuklarımıza neyi işaret eder. Bu sorular hep sorulagelmiştir. Bizim böyle kaygılarımız var mıdır? ...
Türk Adını Yazmak
     "Tanrının Kılıcı" diye anılan Hun İmparatoru Attila,  Asya'dan Avrupa'ya kadar olan geniş toprakları bir çırpıda geçip Papaya diz çöktürdüğünde bütün Avrupa'yı Türk heybeti ve korkusu sarmıştı....
Bir Ülke Toprağının kaybı
     Ülkeler savaşlarla işgal edilir ve toprak kaybına sebep olur. Bazen de topraklardan, açlık, kıtlık,  tabi afetler gibi sebeplerle göç edilir.     Şimdilerde ise tabi kaynakların, ekonomisinin ve kurumlarına...
Olumlu Olmak, Olumlu Bakmak
     Dünyaya bakış açısı güzel olan, güzel görür derler. Fakat bazen de hadiseler insanı zorlar, ümitsiz olacak bir şekilde kılar. İnsanlar çok kerre de özü görmez, görünüşe tutsak olur.      Millet olarak...
Eski Türk Yurtları İçinden
     Bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun bölgesi ve Ötüken, Türkler için kutsal topraklar olup,  bozkır hayatının içinde yaşadıkları ve hâkim oldukları yerlerdir.      Güney Sibirya ve Moğolistan'dan...