Celil Altınbilek
Celil Altınbilek
Yazarın Makaleleri
Olumlu Olmak, Olumlu Bakmak
     Dünyaya bakış açısı güzel olan, güzel görür derler. Fakat bazen de hadiseler insanı zorlar, ümitsiz olacak bir şekilde kılar. İnsanlar çok kerre de özü görmez, görünüşe tutsak olur.      Millet olarak...
Eski Türk Yurtları İçinden
     Bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun bölgesi ve Ötüken, Türkler için kutsal topraklar olup,  bozkır hayatının içinde yaşadıkları ve hâkim oldukları yerlerdir.      Güney Sibirya ve Moğolistan'dan...
Sanat ve İşlevi
     İnsanların, asırlar boyu güzel ve estetik duygularının ifadesi olan sanat, çok zaman insanlar huzur vermiş teselli etmiş ve kaynaştırmıştır.  Güzeli arama kaygısındaki sanatın çeşitli merhaleleri olmuş onunda...
Masal Kahraman Oğuz Kağan
Destanlar, milli ülkülerle donanmış manzum eserlerdir. Çağlardan beri sürüp-gelen bu destanlar, milli ruhu ifade eder. Bazı milletlerin destanları olmadığından, destan ve benzeri hikayeler uydurmuşlardır Oğuz Kağan destanının hem İslam...
Şehrin Kültürel Faaliyetleri
   2021 senesi biterken, aralık ayının ilk günlerinde Manisa'da bizim katıldığımız üç tane kültürel faaliyet gerçekleşti. Biz ikisinden bahsedeceğiz. İlki, Manisa C.B.Üniversitesi'nin Yunus Emre Belediyesi tesislerinde...
Reşat Nuri’de Son Sığınak
    Son Sığınak Reşat Nuri'nin son eseridir. Yazar romana kısa bir hatırasından sonra Diyarbakır'dan İstanbul'a devam edecek olan bir yolculuk hikâyesiyle devam eder. Mevsim soğuk kış günleridir. Fırtına, kar ve tipi...
Üretmek, Tarihte Enflasyon ve Tağşiş
     Üretimi teşvik etmek ve önündeki engelleri kaldırmak toplumların iyi ve varlıklı yaşamasına yardımcı olur. Üretime ağırlık veren toplumların gelir ve refah durumları tarih boyunca olumlu olmuştur.     ...
Hızır‘dan Medet Ummak
     Hızır, âb-ı hayât içmiştir. Bu hayat suyu onu ölümsüzlüğe eriştirmiştir. Hızır aynı zamanda bereketin temsilcisidir. Biz çaresiz insanoğlunun başı sıkıştığında imdadına yetişir. Hızır için öylesine sözler,...
Algılarımız Yönlendiricilerimiz
     İdrak, yeni söyleyişle algı, anlama yeteneğidir. Algılarımız çok zaman bizim yönlendiricimiz olmuştur. Onlar kesin şekilde kabul ettiğimiz kutsallarımızdır. Felsefede algı, nesnel dünyanın duyular yoluyla öznel bilince...
Mehmet Emiroğlu ve Mektuplar
     Yeryüzünde,  Öyle insanlar vardır ki, görenler, Yaradan onları ne de özenle yaratmış, der. Onlar gibilerin sayesinde hayatın lezzeti olduğunu düşünürsünüz. Bir zamanlar bu dünyadan sağlam prensipleri üzerinde yaşayan,...
Fütüvvet Teşkilatının Safhaları
 Fetâ sözlükte 'genç, yiğit, mert, cömert”; fütüvvet ise 'gençlik, kahramanlık, cömertlik, dostların kusurlarına afla muamele anlamlarına gelir. 'Fütüvvet konusu üzerinde başlangıçta gerek Iraklı sûfîler gerekse...
Medeniyetlerde Hayatiyet Derecesi
     Medeniyetler de insanlar gibidirler birden büyüyüp, gelişmeleri bir hayli zaman alır ve önceden devreden ve oluşan miras üzerinden gelişirler. Sonrasında hastalanabilir ve yorgun düşebilirler.     Bazı medeniyetler...
Yıpranmayan ve Eskimeyen
     Yıpranmayan ve eskimiyene selam olsun.” Bir medeniyette o medeniyete sahip kişiler ve bilhassa gençler saadetlerini, huzur ve mutluluklarını kendi medeniyetleri içerisinde kalarak bulabiliyorlarsa bu medeniyet zindedir, sağlam...
Yunus’un İzini Sürmek
     Şiir, Türk toplumunun her zaman benimsediği ve kullandığı hayat kılavuzlarından olmuştur. Şamani devirlerden beri etkili süslü anlatım değer bulmuş, şiirin yeri toplumda uzun zamanlar hep önde olmuş,  ancak modern...
O Şehre Sevdalı Olanlar
     Hatıralar geleceğe bir iz bırakmak mıdır? Veya insanın kendinle hesaplaşması mıdır? Bazen hatıralar yaşadığın yerle özdeşleşir. Yaşanan diyar bir kez daha kuvvetle öne çıkar. Şehirler insanı alır götürür, taşını...
İnanç ve Kültürün Kodları II
     Kültür ile medeniyetin alakasının nerede başlayıp bittiği de zihinlerde çokça yer etmiştir. Kimileri kültürü medeniyetle özdeşleştirdikleri gibi, diğer yandan kültür ve medeniyet kavramlarının birbirinden ayrı olduğunu...
İnanç ve Kültürün Kodları
     İnsanlar üzerinde inanç ve iman gibi değerler büyük bir yer işgal ettiği gibi,  O'nun düşünüş, kabulleniş ve yaşayış tarzı üzerinde her zaman tam bir mutabakat sağlanamamaktadır. İnanç üzerinden zihnin,...
Hayatımızın İçinde Masallar
     Önemli ve zor zamanların olay ve insanları, ulusların hafızasına, yerleşir, kazınır çeşitli şekillerde anlatılır, tarih ve edebiyatın temellerini oluştur. Destanlar milletlerin, din, fazilet, kahramanlık maceralarının...
İnanç, Akli İtikat, Fahreddin Razi ve Herat
Türk Diyarı olan Asya'da yani Türkistan'da bir zamanlar aklı, mantığı, fen ilimlerinin kıymeti ve önceliği mevcuttu. Bu yol üzerinden Türkler ve İslam dünyası itibarlı ve özenilecek bir yer edinmişti. Fahreddin Razi üzerinden...
Türk Yurtlarından Türkistan
     Türklerin ata yurdu olarak belirtilen, Orta Asya topraklarında Türk Toplulukları'nın tarihi, arkeolojik kazılar, bulunan eşyalarla daha keskin bir ifade bulmaktadır, bu buluntuların çoğunluğu mezarlarda çıkmakta ve milattan...
Dünyanın Yaratılışıyla İlgili Manisa’dan Bir Efsane
     Kültürle ilgili çalışmalar kolay kolay unutulmaz geleceğe taşınır. Çok zaman mahalli olandan evrensele gider. Tabi bunun için önce bu şuuruna sahip, donanımlı insanlar gerekir. Tabii gayretlilerin de belirli bir mevkide...
Türklerin Yaradılış Destanı
Türk yaradılış destanları kültürümüzde mühim bir yere sahiptir. Ana konusu ve temeli aynı olmakla birlikte bazı farklılıklara sahip birçok yaradılış destanı mevcuttur. Ziya Gökalp'in kaleme aldığı bir destanı sizinle paylaşalım....
Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi
     Anadolu'yu Türklere vatan yapan, Çağrı Bey'in oğlu Mehmed Alparslan, Üçüncü Batı Seferinde, 50 bin Türk çerisi ile 200 bin kişilik Bizans ordusunu 26 Ağustos 1071 de Malazgirt'te yenerek, ilk defa Bizans Kayserini...
Bekleyiş
Dağların, ovaların ve de yolların ardında insanlar, yeni bir umut ve gönül eyleyişlerle zamanı yitirirler. Sahip olduklarının zevkiyle, elde edemediklerinin hırsı ve azmiyle mücadele devam eder.      Devran bir bitmeyen zamanın...