Celil Altınbilek
Celil Altınbilek
Yazarın Makaleleri
Kusursuzluk İddiası
     İnsanoğlu kusurlarıyla vardır. Fakat marifet onda karar kılmak değil, kendinin farkına varıp, hal üzere gereğini yapmasıdır. Hayat yolunda insanoğlunun karşısına ne çok sınavlar, cilveler çıkar. Bazen de bu menzilde...
Türklerin Yurtları
Gök Çadırımız, güneş bayrağımız olsun                                                                                                                ...
İnkılap, Medeniyet, Dönüşüm
Peyami Safa'nın, Türk İnkılabına Bakışlar* adlı eserinden alıntılar yaparak medeniyetlerin tahlillerini yapacağınız.      Batı denince Avrupa'nın, doğu denince Asya'nın hatıra gelmesinde bir yanlışlık yoktur....
Helen’ Fars’a Ülkü ve İnanç Üzerine Bilgiler
     Îsâ'dan önce Helen-Yunan düşüncesi, Hıristiyanlık ve onun temsilcisi millet ve kavimlerin ana özellikleri üzerinde durmak gerekirse:      Îsâ'dan önceki Helen-Yunan düşüncesi Eflâtunculuk ve yeni...
Cehd- Cihad Ediniz
   İnançlar, insanoğlunun varlığından itibaren, en mühim yerlerden birini işgal etmiştir. Kişiler çok zaman hadiseler karşısında güçsüz vaziyete düşerek aciz kalmış, daimi bir dayanak arayışını sürdürmüştür. Kimi zamanda...
Târihten Öğütler*
'Türk milleti yanılıp ölmesin, devletim yok olmasın diye Bengü taşına vurdum, görün ve bilin. Bilmez kişi, câhil kişi Çin-Yabancı sözüne kandı çok kimse kayboldu, öldü. Kişi yanılırsa, işi bitmez, yol tamamlanmaz. Katı karanlığa...
Vazifesini İyi Yapmak
     Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz demiş, eskiler. İnsan hal ve tavırlarıyla, etrafına faydalı olmakla ve zarar vermemekle yücelir.       Bir dostumuz var, kendisi bir kitap kurdu, bilgisi fikirleri...
Safiye Erol’a Hürmetle
     Ekim ayının birinde, 1964 yılında vefat ettiğinde, Türk edebiyatına birbirinden değerli eserler bırakan Safiye Erol, hak ettiği ilgiyi, ancak bir zaman sonrasında gördü. Eserleri toplu olarak Kubbealtı Neşriyat'tan...
Manisa’nın Cumhuriyet Tarihinde İlk Başhekimi “ Memduh Necdet Otaman
     Osmanlı son ve cumhuriyetin ilk devrinin aydınlarından olan çok yönlü bir şahsiyet Memduh Necdet Otaman'dan bahsedelim.  Kendisi doktor, yazar, şair ve milletvekilidir. 'Eski Türkçede iyileştiren, tedavi eden...
Dünyâ Telâşı
     Bir dost meclisinde bulunuyorduk. Uzak yollardan gelen Doktor Ağabeyimiz, gönül, hatır alma ve hâtıraların hatırına yaşlı teyzemizi ziyarete gelmişti. Söz döndü dolaştı, çağın ne kadar zor olduğu, insanların sözünde...
Süheyl Ünver ve İran Defterleri
Tıp doktoru, yazar, araştırmacı minyatür sanatçısı, ressam gibi özellikleri bulunan, Türk Dünyasının mühim âlimlerinden olan Süheyl Ünver'in İran Seyahatnamesinde defterine aldığı notları, güzide yayınevlerimizden Kubbealtı tarafından...
Şehrin ve Lisan’ın Yabancılaşması
Çeşitli maceralardan geçen, imparatorluklar kuran milletin, büyürken fethettiği topraklar gibi, içine yeni kelimeler de alan Türk Dili, Türk Devletlerinin en büyük yapıcı gücünü ve alt yapısını oluşturmuştur.     ...
Mevlana ve Sema
     Horasan Erenlerinden olan Hz. Mevlana Türk fikir ve inanç hayatında mühim bir yere sahiptir. Dünyanın alt üst olduğu, düzeninin bozulduğu 13. Yüzyılda Anadolu'ya göç etmiş, devrin kültür dili olarak Türkçe tam oluşmadığı...
Tefekkür en büyük İhsandır
     Bazı yazıp çizen ve yol göstericiler vardır ki onlar toplumun ışığı, karanlıkların feneri olurlar. İnsanoğluna düşen de onlardan nasiplenmesidir. Samiha Ayverdi'nin Akademi Yayınevinden çıkan Mektuplar 12 adlı...
Kâğıt Mendil.
     Şehrin tarihi binalarından birinin önünden geçerken, kümbetin enfes özelliklerini defalarca seyretmeme rağmen yeni bir şey görmek ümidiyle dikkatim üzerindeydi. Birden o binanın önündeki alçak duvarda oturur gibi durmuş...
Cezbe’den Rasyonalizme
Cezbe, İnsanların çok duygulandığı, bir şey karşısında aşırı heyecan ve coşkunlukla kendinden geçtiği durumları anlatır. Cezbeli kimse mistik adam olarak da değerlendirilir. Cezbenin pek çok sahipleri,  muzaffer gazileri vardır,...
Hindistan Türk Devletleri
     Zengin coğrafya ile tabi kaynaklara sahip olan ve içinde Türk Milletiyle ilgili pek çok hatıra barındıran Hindistan, tarihinde pek çok zaman istilalara uğramıştır. Burada, Milat öncesinde, Persler,  İskender ve Baktariya...
Ağırlık
Uzayıp giden ümide, Ne çok yol varmış meğer. Sırra dökülse zaman, Bir rüya mı hayal mi ? İçinden çıkılmaz, Devam yolunda, yeter mi çaban? Yâd ediştir geri kalan… ** Mevsiminde geldik, yeniden çiçeklendik. Kaleleri zapt ettik bir bir,...
At’ın Önüne Et Atılan Masal
    Nice güzel atasözlerimiz ve masallarımız vardır. Onlar, âdete dünya düzeninin hatırlatıcısıdırlar.  Bunlardan biri atın önüne et, itin önüne ot atmadır. Elbette dünya belirli sistem içinde hareket eder. Bazı sözler...
Eski Türk İnançlarında And
     Eski İnançlarda, yaşayış ve dini merasimler belirli ilkeler çerçevesinde yapılırdı. Bunun esası, çevresine ve içinde bulunduğu topluma faydalı olmak esası üzerine olurdu.       İlk Şaman yemini onların...
Hakkı Altınbilek İçin
     İnsan babası için ne söyler ne yazar? Ailesi herkes için kıymetlidir. Babamız Hakkı Altınbilek içinse yazmak kolay olmuyor. Çünkü biz onun yudum yudum farkına vardık, Nasıl olduğunu öğrendik.      Hakkı...
Moris Şinasi ve Millet Hastanesi
     Manisa'da 1934 yılından 2017 yılına kadar hizmet vermiş bir Hastane vardı. Bu bir vakıf Hastanesi olup Kurucusu da bir Osmanlı Devleti vatandaşı olan Moris Şinasi idi.     İlgilinin hayatını ve Hastaneyi biz...
Şamanlığın Temel Değerleri 2
     Eski Türk inancından izler barındıran Şamanlık Değerlerinin uygulayıcısı olan Şaman veya Kam denilen kişi, Türk dünyasında ve yaşayışında derin izler bırakmıştır.      Şamanlık inancına göre, Dünyanın...
Şamanlığın Temel Değerleri 1
   'Eski Orta-Asya Şamanizm'inin esasları Gök-Tanrı, güneş, ay, yer, su, ata, ateş (ocak) kültleri idi. Çin vakanüvisleri tarafından Hunlarda tespit edilen Gök-Tanrı, güneş, ay, yer-su atalar ve ölüler kültü, Türk kavimlerinde,...