Celil Altınbilek
Celil Altınbilek
Yazarın Makaleleri
Kayıtsızlık ve Çalışma Zevki
     Yalnızca ben, ben yaparım iddiasından sıyrılıp, insanlara hizmet etmek zevkine varmak maksadında olan, etrafın üzüntü ve dertlerini kendi vücudunun farklı azaları gibi kabullenen, dertleri deva haline getirmek, hiç değilse...
Fisebilillah Sevgi ve Çalışma
     Fisebilillah demek, Allah yolunda, Allah'ın rızasını elde etmek için, hiçbir karşılık beklemeden çalışmaktır. Bu vaziyet insanın huzur ve saadetinin anahtarıdır. Âlem insanlar içindir. Etrafına faydalı olmak, iyilik...
Manisa Fatihi Saruhan Bey
Büyükleri rahmetle yâd etmek bizim geleneğimizdir. Asıl mesele onlar gittikten sonra değil yaşarken de kıymet bilmektir. Ancak giden anne babalarımız dedelerimiz için serzenişler, hatıralar bize ne hoş gelir.  Belki de bunun sebebi bizim...
Ocağın İçindeki Ateş
     İnsanların içinde hep yanmaya aşina, teşne bir ateş vardır. Nerden geldiği belli belirsiz bir rüzgâr, bir kıvılcım harekete geçirir, sonrasında neler olur… 'Aşk gelecek bütün müşküller tamam olur! Gereğince,...
Türk Kültürüne Hizmet Eden Büyük Eser: Kubbealtı Lugatı
     Hangi çağda hangi teknolojide olursa olsun kültür ve sanat bir milletin ve netice de dünyanın varlık sebebi ve yönlendiricisidir. Tabidir ki bu tutkalın en mühim ve birinci unsuru dil yani lisandır.      Çeşitli...
Vazife Şuuru
     İnsanlar doğar büyür, ölürler. Fakat taşıdıkları prensipler ölmez. Eğer bu prensipler ebedilik damgası taşıyorsa, kıyamete kadar yaşar.      Edebi, sonsuz prensipleri kendilerine mal etmiş, sahiplenmiş...
Vazife Şuuru
     İnsanlar doğar büyür, ölürler. Fakat taşıdıkları prensipler ölmez. Eğer bu prensipler ebedilik damgası taşıyorsa, kıyamete kadar yaşar.      Edebi, sonsuz prensipleri kendilerine mal etmiş, sahiplenmiş...
Düşünce Dünyamız ve Medeniyet Tasavvuru
     Yeryüzünde hiçbir şey birbirinin aynı değildir. Bu farklılıklar bütün âleme zenginlik ve renk getirir. Fakat yine de düşünce ve iman dünyamızda, 'O” bir olan yaratanın vasfının nişanesi olarak, birliği tesis...
“Firavun İmanı” Kimdeydi!
     Hayat hep bir sonranın hesaplarını yapmak üzere olan geçici bir yer midir?  Kimine göre kısa bir imtihan durağı, kimisi içinse hiç bitmeyecek gibi sahip olunup, rahat edilip, tatmin olunacak bir yerdir. Yunanın Ankara...
Gönül Yanığı
Gönül yanıklığı taşkın davranışlar, tezahürler olmadan da olabilir.  Zira bu, Allah ile kul arasında bir pazarlıktır ki ne kimse söndürebilir ne de kimse ateşleyebilir.* S.12 'Her kim ki aslından uzak düşerse, elbette kavuşmanın...
Tarihi bir Gelenek: Buhârî-i Şerif Okunması
    Tarihteki geleneklerimizden biri de Buhari-i Şerif okunmasıdır. İslam'ın temel kaynaklarından biri olan Sahîh-i Buhârî'nin, Osmanlı toplumunda muhtelif zaman ve mekânlarda okunması gelenek haline gelmiştir....
İlahi İyilik Ağacı
İlk yemişini bu sene verdi, Kızılcık, Üç tane; Bir daha seneye beş tane verir; Ömür çok, Bekleriz; Ne çıkar? İlâhi kızılcık! * 'Bazı insanlar, birine iyilikte bulunurlarsa, karşılığını alacaklarını hesaba katarlar. Bazıları...
Tekâmül ve Gelişme
     Tekâmül demek, manevi gelişmemize imkânlar açıp, içimize çökmüş olan tortuları kazıyarak atmak, boş kalan yerini, bizi yükseltecek becerileri faaliyet sahamızın içine almaktır. Hayat, herkesi, her şeyi saymak ve dost...
İzmir’de Tasavvuf Kültürü Kitabı
      İzmir'de bir dost ile beraber, Emir Sultan'a ve çevresindeki türbeleri ziyarete gidecektik. Bu konuda yazılmış eser azdır. Mehmet Demirci hocamın 'İzmir'de Tasavvuf Kültürü ' *kitabına tekrar göz...
Beytü’l Mal Adlı Kurum
     Devlete ait olan, taşınır taşınmaz malların bütününü ifade eden Beytü'l Mal, tarihte, bir müessese olarak mali ve aynı zamanda hukuki bir işlev kazanmıştır.      Kökünün Hz. Peygamberin, devlete...
Hükümdar Anlayışı
     Erken Türklerde, Kağanların ve inanç temsilcilerinin görev ve anlayışları zaman ve devirler içinde, İslam'a gelinceye kadar belirli temel değerleri korumasına rağmen yine de mühim değişiklikler olmuştu.   ...
Kusursuzluk İddiası
     İnsanoğlu kusurlarıyla vardır. Fakat marifet onda karar kılmak değil, kendinin farkına varıp, hal üzere gereğini yapmasıdır. Hayat yolunda insanoğlunun karşısına ne çok sınavlar, cilveler çıkar. Bazen de bu menzilde...
Türklerin Yurtları
Gök Çadırımız, güneş bayrağımız olsun                                                                                                                ...
İnkılap, Medeniyet, Dönüşüm
Peyami Safa'nın, Türk İnkılabına Bakışlar* adlı eserinden alıntılar yaparak medeniyetlerin tahlillerini yapacağınız.      Batı denince Avrupa'nın, doğu denince Asya'nın hatıra gelmesinde bir yanlışlık yoktur....
Helen’ Fars’a Ülkü ve İnanç Üzerine Bilgiler
     Îsâ'dan önce Helen-Yunan düşüncesi, Hıristiyanlık ve onun temsilcisi millet ve kavimlerin ana özellikleri üzerinde durmak gerekirse:      Îsâ'dan önceki Helen-Yunan düşüncesi Eflâtunculuk ve yeni...
Cehd- Cihad Ediniz
   İnançlar, insanoğlunun varlığından itibaren, en mühim yerlerden birini işgal etmiştir. Kişiler çok zaman hadiseler karşısında güçsüz vaziyete düşerek aciz kalmış, daimi bir dayanak arayışını sürdürmüştür. Kimi zamanda...
Târihten Öğütler*
'Türk milleti yanılıp ölmesin, devletim yok olmasın diye Bengü taşına vurdum, görün ve bilin. Bilmez kişi, câhil kişi Çin-Yabancı sözüne kandı çok kimse kayboldu, öldü. Kişi yanılırsa, işi bitmez, yol tamamlanmaz. Katı karanlığa...
Vazifesini İyi Yapmak
     Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz demiş, eskiler. İnsan hal ve tavırlarıyla, etrafına faydalı olmakla ve zarar vermemekle yücelir.       Bir dostumuz var, kendisi bir kitap kurdu, bilgisi fikirleri...
Safiye Erol’a Hürmetle
     Ekim ayının birinde, 1964 yılında vefat ettiğinde, Türk edebiyatına birbirinden değerli eserler bırakan Safiye Erol, hak ettiği ilgiyi, ancak bir zaman sonrasında gördü. Eserleri toplu olarak Kubbealtı Neşriyat'tan...